Okul Öncesi Eğitimin Yararları

Erken çocukluk döneminden itibaren karşılaştıkları her deneyim çocuklar için yeni bir öğrenme fırsatıdır. Yapılan bilimsel araştırmalar çocukların zihinsel yeteneklerinin en hızlı geliştiği dönemin, öğrenmenin en hızlı olduğu 0-6 yaş dönemi olduğunu ortaya koyar. Okul öncesi dönemde kazanılan davranışlar yaşam boyu devam eder. Bu sebeple kaliteli ve çocukları keşfe yönlendirmek üzere kurgulanan okul öncesi eğitim programları hem çocuklar hem de aileler için birçok fayda sunar.

Günümüzde giderek daha fazla önem verilmeye başlanan okul öncesi eğitimin belli başlı faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Okul Öncesi Eğitim Çocukların Sosyal Becerilerini Geliştirir

Okul öncesi eğitim sayesinde çocuklar hem diğer çocuklarla hem de yetişkinlerle daha sağlıklı ilişkiler kurmayı öğrenirler. Böylece kendilerini daha iyi ifade etme, başkalarını dinleme, arkadaşlık kurma, paylaşma ve işbirliği yapma becerileri gelişir. Bu yetiler çocuğa, eylemlerinden sorumlu olmasını sağlayan hayati becerileri kazandırır. Toplum içerisinde var olmayı öğrenmeleri ileriki yıllarda çocukların özgüvenli bireyler olmalarının yollarını açar.

Okul Öncesi Eğitim Çocukları İlkokula Hazırlar

Kaliteli bir okul öncesi eğitimi alan çocuklar; fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal olarak daha güçlü bir temele sahip olurlar. Okul öncesi eğitimi kapsamında sunulan bale atölyesi, satranç atölyesi, İngilizce atölyesi, yaratıcı drama atölyesi ve robotik kodlama atölyesi gibi eğitimler çocukların bilişsel yeteneklerini geliştirir. Okul öncesi dönem eğitimi sayesinde çocuklar odaklanmayı, sabırlı olmayı, insanları dinlemeyi ve hayal güçlerini serbest bırakmayı öğrendikleri için okul hayatına bir sıfır önde başlarlar.

Okul Öncesi Eğitim Çocukların Konsantrasyonlarını İyileştirir

Çocuklar her zaman yeni şeyler keşfetmeye ve öğrenmeye merak duyarlar. Titizlikle düzenlenmiş okul öncesi eğitim programları; sunulan yeni deneyimler sayesinde çocukların merakının bilgiye dönüştürülmesi için en uygun ortamı hazırlar. Yapılan etkinlikler sırasında yönergeleri takip etme, sorumluluk üstlenme ve gerektiğinde bağımsız çalışma; çocukların konsantrasyon gelişimlerine katkı sağlar.

Okul Öncesi Eğitim Çocuklara Öğrenme İsteği Aşılar

Çocukların çoklu ihtiyaçlarına uygun olarak planlanan okul öncesi eğitimi; çocukların daha meraklı ve özgüveni yüksek bireyler olmasını mümkün kılar. Bu durum çocukların ilkokuldan itibaren tüm eğitim hayatları boyunca daha iyi performans göstermelerini sağlar. Çocuklar karşılarına çıkabilecek olan sorunlarla nasıl baş edebileceklerini ve zorluklar karşısında farklı çözüm yolları bulmayı öğrenirler. Ayrıca, keşfettikleri yetenekleri ve ilgi alanları doğrultusunda her zaman yeniliğe ve gelişime açık olurlar.

Okul Öncesi Eğitim Çocukların Motor Becerilerini Geliştirir

Okul öncesi eğitim etkinlikleri içerisinde boyama, kesme, yapıştırma, enstrüman çalma, bale ve çocuk yogası gibi faaliyetlere sıklıkla yer verilmesi; çocukların motor becerilerinin gelişmesine yardımcı olur.

Yapılan araştırmalar sonucu okul öncesi eğitimi alan çocukların eğitim hayatlarının genelinde daha az sorunla karşılaştığı, sorumluluk sahibi bireyler oldukları ve başarı oranlarının daha yüksek olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, okul öncesi eğitim etkinlikleri sayesinde dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü gibi bir takım problemler daha kolay fark edilip erken yaşta önlem alınabilir. Tüm bunların yanı sıra; temel ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılamayı ve ebeveynlerinden ayrı zaman geçirmeyi öğrenmeleri, çocukların duygusal gelişimine de katkı sağlar.

İzmir-Menderes okul öncesi eğitimde standartların dışında bir anaokulu ile buluşuyor.