Sağlık

Düzenli Sağlık Kontrolleri

Çocuklarımızın gelişimlerini takip ediyor ve sağlık kontrollerini düzenli olarak gerçekleştiriyoruz.

Okul öncesi dönem; insan hayatında fiziksel ve psikolojik gelişimlerin yaşandığı en önemli dönüm noktaları arasında yer alır.

Bu dönemde çocukların bağışıklık sistemleri güçlenmeye devam eder; onların sağlığını korumak için atılan tüm adımlar aynı zamanda toplumsal sağlığa da katkı sağlar.

Çocukluk dönemi hastalıklarının bu yaş grubundaki çocuklar üzerindeki etkisi ve çocuk gelişiminin yakından takip edilmesinin önemi düşünüldüğünde düzenli sağlık kontrollerinin faydası daha net bir şekilde gözler önüne serilir.

Bulut Ege Anaokulu olarak; eğitimde benimsediğimiz çeşitliliği düzenli olarak sağladığımız sağlık hizmetleri ile destekliyoruz.

Her ay okulumuza gelen sağlık görevlileri çocuklarımızın muayenelerini yapıyor; fiziksel gelişimlerini yakından takip ediyor; bulaşıcı hastalıkların engellenmesi adına çocuklarımızı eğitiyor ve onların daha sağlıklı bir geleceğe adım atması için tüm gereklilikleri yerine getiriyor.

Bu kapsamda çocuklarımızın;

• Kilo ve boy ölçümleri yapılıyor; yaş gruplarına göre fiziksel gelişimleri değerlendiriliyor.
• Geçmiş dönemde yapılan aşıların kontrolü sağlanıyor ve aşı zamanları takip ediliyor.
• Görme testleri uygulanarak göz sağlıkları irdeleniyor.
• Yenidoğan döneminde yapılan işitme testleri tekrarlanıyor.
• Büyümesini ve gelişmesini etkileyen diş sağlığı kontrolleri yerine getiriliyor.
• Hijyen ve kişisel bakım konularında farkındalıkları arttırılıyor.

Tüm bu kontrollerin sonuçlarını tutuyor ve çocuklarımızın gelişimlerini somut veriler doğrultusunda takip ediyoruz.

Çocuklarımızın her birinin sağlık durumu ve gelişimleri ile ilgili velilerimize geri bildirimde bulunarak sağlık konusunda da tedbiri elden bırakmıyoruz.

Böylece çocuklarımızı sağlıklı yarınlara hazırlarken aynı zamanda onların okul yaşantısında başarılarını engelleyebilecek sağlık sorunlarının önceden teşhis edilmesini sağlayarak başarılarının önündeki en büyük engelleri kaldırmayı amaçlıyoruz.

İzmir-Menderes okul öncesi eğitimde standartların dışında bir anaokulu ile buluşuyor.