Rehberlik Danışmanlığı

Rehberlik Danışmanlığı

Rehberlik danışmanlığı ile çocuklar özelinde uzmanlar, veliler ve Bulut Ege Anaokulu yetkilileri iş birliği yapıyor!

Okul öncesi eğitimi alan çocukların yakından tanınması, gelişimlerinin takip edilmesi ve kendileri ile ilgili elde edilen gözlem sonuçlarının değerlendirilip aileleriyle paylaşılması sağlıklı ilerlemeyi mümkün kılar.

Rehberlik danışmanlığı hizmetleri bir süreç olarak görülmeli ve danışmanlık verilirken tarafların çeşitliliği sağlanmalıdır. Rehberlik danışmanlığı hizmetleri çocuk özelinde düşünülse de çocuğun yakın çevresini, ailesini, okul yönetimini, arkadaşlarını ve öğretmenlerini kapsamalıdır. Bu şekilde çalışmaların amacına ulaşması ve verimliliğinin yükselmesi amacı yerine getirilebilir.

Çocukların okuldaki davranışları, arkadaşlarıyla olan ilişkileri, atölye çalışmalarına eğilimleri ve gelişim alanları sınıf öğretmenleri ve çocuk gelişimi uzmanları tarafından denetlenip sonuçlar velilerle paylaşılmalıdır.

Böylece çocukların hayatındaki çok önemli bu dönem; eğitim uzmanları, veliler, idareciler ve çocuklar özelinde en verimli şekilde geçirilmelidir.

Bulut Ege Anaokulu olarak; okulumuzda eğitim alan tüm çocuklarımızın birer birey olarak ilerleme kaydetmesini amaçlıyoruz. Amacımıza ulaşma yolunda çocuklarımıza ve velilerine fayda sağlamak üzere rehberlik danışmanlığı hizmeti sunuyoruz.

Çocuklarımızın bireysel farkındalıklarını dikkate alarak ve onların kendilerini keşfetmelerini sağlayacak uygun ortamları hazırlayarak; ev ve okul yaşantısı arasında bir denge oluşturmaya çalışıyoruz.

Bu süreçte velilerimizle dirsek temasımızı koruyor ve kendilerine düzenli olarak geri bildirimlerde bulunuyoruz. Velilerimizin de katılımıyla çocuklarımızın gelişimlerini desteklemeyi ve rehberlik danışmanlığı kapsamında yaptığımız görüşmelerle onların hayatına dokunmayı hedefliyoruz.

Öğrencilerimizle birebir ve toplu olarak görüşüyoruz. Gelişimlerini ve ilgi alanlarını takip edebilmek adına güvenilirliğinden emin olunan testleri uyguluyoruz. Yaptığımız görüşme ve testler sonuçlarında elde ettiğimiz verileri velilerle paylaşarak çocukların su yüzüne çıkarılması gereken yeteneklerinin desteklenmesini kolaylaştırıyoruz.

Velilerimiz için periyodik aralıklarla eğitici ve çocukları ile aralarındaki ilişkiyi destekleyici seminerler düzenliyoruz. Konusunda uzman konuşmacıların katıldığı bu eğitimler sırasında velilerimizin çocukları ile ilgili farkındalıklarını arttırıyoruz.

“Her çocuk özeldir ve her çocuk özel ilgi gerektirir.” mottosuyla hareket ederek çocukların kendilerini keşif sürecinde onların yanında duruyoruz. Onlara uyguladığımız farklı eğitimlerle ve onlarla bir araya getirdiğimiz birçok uzmanla çocuklarımızın çeşitliliği keşfetmesini sağlıyoruz.

Karşılaştıkları her bir yeni koşulda sergiledikleri tutumları kaydediyor ve velilerimizle çocuklarının potansiyelleri ile ilgili görüşmeler yapıyoruz.

İzmir-Menderes okul öncesi eğitimde standartların dışında bir anaokulu ile buluşuyor.